پاورپوینت گزارش حادثه

پاورپوینت Hazardous Area Classification (طبقه بندی مناطق خطر)

پاورپوینت تشریح سیستم مدیریت HSE

پاورپوینت مطالعه سوختن تانک

پاورپوینت Heavy Metal Toxicity (مسمومیت با فلزات سنگین)

پاورپوینت سم شناسی شغلی (عملی) شناسایی فلزات سنگین

پاورپوینت مطالعه تهویه صنعتی عمومی

پاورپوینت پرتوهای غیریونیزان در محیط کار

پاورپوینت تعاریف واژه بحران در مراجع مختلف

پاورپوینت تکنیک های ارزیابی پوسچر

پاورپوینت مطالعه تکنیک FMEA و کاربرد آن در صنعت

پاورپوینت مطالعه ایمنی

پاورپوینت تست و بازرسی فنی از جرثقیل ها- ایمنی حمل و نقل

26 مقاله فوق العاده حسابداری

پاورپوینت مبحث Bioaccumulation (تجمع)

آموزش نرم افزار GIS

پاورپوینت پروژه بررسی حادثه رادیوگرافی در نیروگاه گیلان

پاورپوینت ایمنی عمومی و آتش

پاورپوینت مبحث آنتروپومتری

پاورپوینت مطالعه ایمنی حفاری

پاورپوینت ایمنی ابزار و ماشین آلات

پاورپوینت دوره آموزشی ممیزی داخلی IMS بر اساس استاندارد ISO

پاورپوینت Storage Tank Fire (مخزن آتش)

پاورپوینت آماده در مورد سواد والدین بر پیشرفت تحصیلی فرزندان

پاورپوینت آشنایی با ستون فقرات و دیسک کمر

پاورپوینت مطالعه استرس گرمایی

پاورپوینت اثر استرس های گرمایی بر مشاغل

پاورپوینت آتش سوزی مخازن نفتی

پاورپوینت بررسی سم شناسی حلال ها

پاورپوینت آشنایی با رادیوگرافی صنعتی